site loader
site loader

Da li bi doista htio znati kako doći u nebo?

Već godinama željeznica i avijacija tiskaju obrasce koji se nazivaju redosljed vožnje ili leta. Svi tvrde da baš oni imaju bolji put do vašeg odredišta. Otišli su tako daleko da su tiskali svoju rutu u velikom kvadratu dok je obavijest konkurencije otisnuta u najmanjem mogućem fontu slova.

Različite denominacije i crkve imaju svoje posebne putove do neba. Razne si sekte i ‘izmi’ prisvajaju monopol na jedini blagoslovljeni put u vječnost. Kojim nam je putem krenuti? Jamačno svi želimo doći u nebo. Posebice želimo biti sigurni da smo krenuli pravim putem. No, kojim?

Umjesto da slušamo tu kakofoniju glasova oko nas, zašto ne bi poslušali Boga? Evo što On kaže u Bibliji. Ovo je priča iznutra o Božjem putu u nebo. To je Evanđelje prema autoru:

Bog govori istinu o čovječanstvu

10kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, 11nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio. (Rimljanima 3:10-11)

20Na zemlji nema pravednika koji, čineći dobro, ne bi nikada sagriješio. (Propovijednik 7:20)

23Svi su zaista sagriješili i lišeni su slave Božje. (Rimljanima 3:23)

46Kad ti sagriješe, jer nema čovjeka koji ne griješi,… (1Kraljevima 8:46)

6Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. (Izaija 53:6)

Bog kaže da mora kazniti grijeh

4jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti. (Ezekiel 18:4)

23Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6:23)

Božja unutarnja priča o lijeku za grijeh

18″Hajde, dakle, da se pravdamo,” govori Jahve. “Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat ce kao vuna. (Izaija 1:18)

8A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5:8)

24on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. (1Petrova 2:24)

5Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira,njegove nas rane iscijeliše. (Izaija 53:5)

5on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom. (1Titu 3:5)

8Ta milošću ste spašeni po vjeri! To ne dolazi od vas! Božji je to dar! 9To ne dolazi od djelâ, da se tko ne bi hvalisao. (Efežanima 2:8-9)

Bog te želi spasiti i spasit će te ako se budeš držao slijedećih uputstava

36Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu.” (Ivan 3:36)

31Oni će mu: “Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!” (Djela apostolska 16:31)

43″Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.” (Djela apostolska 10:43)

Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. (Ivan 3:16)

30Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. 31A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. (Ivan 20:30-31)

Bog konačno obznanjuje da postoji samo jedan put spasenja

6Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Ivan 14:6)

12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.” (Djela apostolska 4:12)

25Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. 26I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?” (Ivan 11:25-26)

5Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izmedu Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus. (1Timoteju 2:5)

Krist ti pruža osobni poziv

37Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dode k meni sigurno neću izbaciti. (Ivan 6:37)

Sad je sve na tebi. Imaš priču iznutra. Što ćeš učiniti po tom pitanju?